Vertel ons wat we kunnen verbeteren aan de online fanshop...
Fanshop
contact
klantenservice

Privacybeleid Mijnfanshop

Dit is de privacypolicy van Mijnfanshop.nl ('MijnFanshop '). MijnFanshop is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.


MijnFanshop kan deze privacy policy eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens

MijnFanshop maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld mijnfanshop.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt en de internetbrowser waarmee je surft.


MijnFanshop verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt of een bestelling plaatst bij ons. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:


naam;
contactgegevens;
adresgegevens;
betaalgegevens.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan MijnFanshop verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy policy heeft gelezen.

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem doorMijnFanshop gebruikt. MijnFanshop houdt bijvoorbeeld niet bij welke internetbrowser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internetbrowser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.


De persoonsgegevens die je actief aan MijnFanshop verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:


om onze diensten aan je te verlenen zoals het afleveren van je bestelling;
om je gelegenheid te geven om je orderhistorie in te zien;
om een administratie bij te houden van onze klanten;
om contact met je te onderhouden over of in het kader van onze diensten;
om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen;
om fraude en misbruik te voorkomen;
om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties.

Ontvangers

MijnFanshop zal jouw contactgegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verkopen, tenzij je daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aanMijnFanshop


In sommige gevallen kan je via deze website doorlinken naar websites van derden. MijnFanshop is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is MijnFanshop niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. MijnFanshop gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken.


Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics

MijnFanshop maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om MijnFanshop te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor MijnFanshop en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.


Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.


MijnFanshop bewaart je gegevens zo lang als je account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. MijnFanshop mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien je dit wilt kun je een gespecificeerd verzoek tot MijnFanshop richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per e-mail over het verdere verloop van de procedure.


MijnFanshop zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal MijnFanshop de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. MijnFanshop stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien MijnFanshop de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt MijnFanshop de gebruiker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.


Indien MijnFanshop niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan MijnFanshop de gebruiker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. MijnFanshop schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker MijnFanshop de (nadere) specificatie heeft verstrekt.Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 21 juni 2012.